rif@9a9cw.com +385 99 2798 ***
 

9A3SM

Thanks for visiting my insignia collection!

 

9A5N

21st Century telegraphy paddles, software defined telegraphy paddles by 9A5N. HAM 9a5n has made a significant technological breakthrough in the field of CW paddles.

 

9A1AYZ

Radio klub je udruga tehničke kulture u kojoj se slobodno udružuju građani radi ostvarivanja svojih osobnih i zajedničkih potreba i interesa u tehničkoj kulturi u području radijske komunikacijske tehnike.

 

9A7T

9A7T is a club station located in Samobor near Zagreb

 

HRS

Hrvatski radioamaterski savez

 

HAKOM

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

 

TEVETRON

Tevetron d.o.o. za trgovinu i zastupanje

 

ELMATIS

ELMATIS d.o.o. osnovan je 1994. god., i od tada stoji na usluzi RTV tehničarima-serviserima i elektroničarima svih profila koji to jesu i koji to iz dana u dan postaju.